052 / 776 131  •  052 / 776 349

POTICAJ uzgajivačima krupne stoke - Premio per gli allevatori di buoi e mucche
Petak, 10 Srpanj 2020 05:13
POTICAJ uzgajivačima krupne stoke - Premio per gli allevatori di buoi e mucche

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana, Načelnik je dana 09. srpnja 2020.g. donio slijedeći

 

                                    Z A K L J U Č A K

 

  1. Na temelju stavke: Poticanje razvoja gospodarstva (poticanje poljoprivrede) u Proračunu Općine Grožnjan Grisignana za 2020.g., odobrava se isplata novčanog  poticaja uzgajivačima krupne stoke s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana i to:

- za odrasle krave i goveda (starije od 1,5 godine) 200,00 HRK po grlu.

  1. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju ispunjenog obrasca i dostavljenih dokaza o ispunjenju uvjeta (Fotokopija iskaznice OPG-a i fotokopija Izvatka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja), sukladno Pravilniku o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020.g. (NN 53/20).

     

 

                                                                                          NAČELNIK:

                                                                                          Claudio Stocovaz, prof.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART