PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE GROŽNJAN ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan ("Službene novine Općine

Grožnjan" broj 3/09 i 3/13), Načelnik Općine Grožnjan dana 21.1.2015.godine, donosi:

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART