Ponedjeljak, 24 Lipanj 2013

ODLUKA o subvencijama u poljoprivredi

Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 120/12 i 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst), te članka 38. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“, broj 03/09, 3/13) ...

Četvrtak, 22 Ožujak 2012

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti

Temeljem članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06 i 43/09) i članka 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donosi odluku o ugostiteljskoj djelatnosti

Petak, 23 Prosinac 2011

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina te obveza priključenja vlasnika ili investitora građevina odnosno drugih nekretnina, na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Grožnjan.

Petak, 23 Prosinac 2011

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja vlasnika građevine odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom na području Općine Grožnjan.

Petak, 23 Prosinac 2011

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje Općine Grožnjan

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj, na području Općine Grožnjan, radi ravnomjernog razvoja sustava jave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Srijeda, 01 Lipanj 2011

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Srijeda, 22 Prosinac 2010

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Stranica 1 od 3
Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid InputEmail (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.
         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).