Oglasna ploča

Petak, 19 Siječanj 2018 06:05

Obavijest-Zakon o upravnim pristojbama

Obavijest-Zakon o upravnim pristojbama
Na temelju Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina, Odluke o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, Odluke o visini naknade -…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan 03/09 i 03/13), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 114/01,…
Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017 12:20

OBAVIJEST ZA ŠUMOPOSJEDNIKE

Petak, 05 Svibanj 2017 11:39

Zbirne liste OIP Grožnjan-Grisignana

Zbirne liste OIP Grožnjan-Grisignana (vidi PDF)
Na podrucju OPCINE GROŽNJAN - GRISIGNANA odreðuju se biracka mjesta (vidi PDF).
Obavještavaju se svi zainteresirani da će se dana 28. travnja 2017.g. (petak) u prijemnom uredu u zgradi općinske uprave u Grožnjanu, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati izvršiti JAVNI…
Na temelju članka 57. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o raspolaganju…
Na temelju članka 57. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o načinu,…
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 22., objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Grožnjan za razdoblje 2017.-2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Rok…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12…
Srijeda, 02 Studeni 2016 09:17

OBAVIJEST-Trajni zakup grobnih mjesta

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12…
Ponedjeljak, 01 Kolovoz 2016 10:14

OBJAVA BIRAČIMA

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Grožnjan. k.č.br. 73/1 u k.o. Kuberton, livada, površine 0,0611 ha k.č.br. 73/2…
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13), Općinski načelnik Općine Grožnjan, objavljuje
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13), te na temelju članka 57. Statuta Općine Grožnjan ("Službene novine Općine Grožnjan 3/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Grožnjan,…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom…
Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana…
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01,60/01,129/07,125/08 i 36/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…
Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana…
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01,60/01,129/07,125/08 i 36/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…
Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka…
Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka…
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 1. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i…
Srijeda, 27 Siječanj 2016 09:04

Akcija sterilizacije mačaka u Istri

Udruga “Mijau” organizira akciju i u 2016. Sterilizacija mačaka u Istri s 50% popusta Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o načinu,…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom…
Općina Grožnjan Grisignana obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije koje se sa svojim projektima i programima imaju namjeru javiti na Natječaj za kandidiranje programa i projekata za uvrštenje u…
Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine…
Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac (5 izvršitelja/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan br. 03/09 i 03/13) Načelnik Općine Grožnjan objavljuje:
Petak, 22 Svibanj 2015 12:44

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Četvrtak, 09 Travanj 2015 11:30

ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA-EnU

Na temelju II Natječaja za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje Projekta „ Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća općine Grožnjan", KLASA: 351-02/15-01/01, URBROJ: 2105/06-02/1-15-1, Načelnik općine Grožnjan donosi ODLUKA O…
Četvrtak, 09 Travanj 2015 11:27

ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA-OIE

Na temelju II Natječaja za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području općine Grožnjan, "Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama…
Obavještavamo Vas da su radovi na Izgradnji kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II) financirane IPARD sredstvima za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj…
Poštovani, Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)…
Srijeda, 21 Siječanj 2015 09:08

Obavijest građanima - Dimnjačarske usluge

Obavještavaju se građani da je dana 19. siječnja 2015. godine Općina Grožnjan sklopila Ugovor za pružanje dimnjačarskih usluga sa poduzećem D.M.M. - Tim d.o.o. iz Karigadora. Kontakt osoba je Marcel…
Petak, 19 Prosinac 2014 00:00

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), Odluke o zakupu i prodaji poslovnog prostora Općine Grožnjan ("Službene novine Općine Grožnjan br. 1/2014.), Statuta općine Grožnjan ("Službene…
Na temelju Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina, Odluke o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, Odluke o visini naknade -…
Srijeda, 22 Listopad 2014 00:00

ZAKLJUČAK/Odbija se zahtjev Todorić d.o.o.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine OG br.3/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014.g., donio je slijedeći
Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine OG br.3/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014.g., donio je slijedeći
Obavještavaju se svi zainteresirani da na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i na službenim web stranicama www.groznjan-grisignana.hr dana 17. listopada 2014.g. objavljen Natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan
Četvrtak, 25 Rujan 2014 00:00

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA-OIE

Na temelju Natječaja za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području općine Grožnjan, "Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama općine…
Četvrtak, 25 Rujan 2014 00:00

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA-EnU

Na temelju Natječaja za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje Projekta „ Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća općine Grožnjan", KLASA: 351-04/14-01/06, URBROJ: 2105/06-01-14-5, Načelnik općine Grožnjan donosi ODLUKU O ODABIRU…
Srijeda, 17 Rujan 2014 00:00

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA OIE

Na temelju Natječaja za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području općine Grožnjan, "Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama općine…
Srijeda, 17 Rujan 2014 00:00

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA EnU

Na temelju Natječaja za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje Projekta „ Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća općine Grožnjan", KLASA: 351-04/14-01/06, URBROJ: 2105/06-01-14-5, Načelnik općine Grožnjan utvrdio je NESLUŽBENU BODOVNU…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom…
Na temelju članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine“ Općine Grožnjan 3/13), članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine Republike Hrvatske“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i…
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a u svezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju…
Četvrtak, 03 Travanj 2014 00:00

Javni poziv za uvid Geoprojekt Gornji Kalčini

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta
Petak, 21 Ožujak 2014 00:00

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Utorak, 18 Ožujak 2014 00:00

Objava biračima

Srijeda, 20 Studeni 2013 00:00

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i…
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom…
Načelnik Općine Grožnjan dana 21. ožujka 2013.g. raspisao je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan
Raspisuje se natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda...
Četvrtak, 15 Studeni 2012 00:00

NEZAKONITO IZGRADJENE ZGRADE

ZAHTJEV za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (OZAKONJENJE) u prilogu
Subota, 15 Rujan 2012 00:00

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

O B A V I J E S T Obavještavamo Vas da na temelju Zaključka Župana Istarske županije od 10.08.2012.g. o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane tučom, dugotrajnom sušom i požarima…
Dozvoljava se crpljenje vode iz prirodnih vodotoka i bunara na općinskoj površini. Voda može služiti za zalijevanje nasada jednogodišnjih i višegodišnjih sadnica voćaka i loza. Nasade voćaka i vinograda moguće…
Na temelju Statuta općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 3/09), provedenog javnog natječaja i Zapisnika Povjerenstva, Općinski načelnik dana 06. travnja 2012.g. donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih…
Petak, 30 Ožujak 2012 00:00

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da 31. ožujka 2012.g. stupa na snagu zabrana parkiranja osobnih vozila unutar starogradske jezgre Grožnjana
Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08) i Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja…
Srijeda, 11 Siječanj 2012 00:00

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve građane sa prebivalištem na području Općine Grožnjan da će se dana 22. siječnja 2012. godine održati Državni referendum.
Utorak, 22 Studeni 2011 00:00

Biračka mjesta 2011

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid InputEmail (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.
       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).