052 / 776 131  •  052 / 776 349

Prostorni plan - novosti (0)

Četvrtak, 22 Studeni 2018 22:20

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 06 Rujan 2018 14:54

IZVJEŠĆE O II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ID PPUO GROŽNJAN (KONAČNO)

Utorak, 31 Srpanj 2018 14:57

II. PONOVNA JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 14:31

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA JAVNU RASPRAVU I OBJAVI II PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Subota, 18 Ožujak 2017 08:22

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN - PRIJEDLOG ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 13:21

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN-IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Petak, 10 Ožujak 2017 18:39

II PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 22 Veljača 2017 13:00

ZAKLJUCAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 10:45

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 10:35

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA I OBJAVI PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Ponedjeljak, 28 Prosinac 2015 11:02

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan-Grisignana

Petak, 10 Srpanj 2015 06:54

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN-GRISIGNANA-PRIJEDLOG PLANA

Petak, 03 Srpanj 2015 09:06

Z A K L J U Č A K O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Petak, 03 Srpanj 2015 07:24

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 14 Srpanj 2014 00:00

Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

Petak, 04 Travanj 2014 00:00

Obavijest o izradi detaljnog plana uređenja Radanići (TP 2)

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART