052 / 776 131  •  052 / 776 349

Ponedjeljak, 20 Rujan 2021 18:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Ponedjeljak, 20 Rujan 2021 18:02

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Subota, 18 Rujan 2021 05:12

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Objavljeno u Oglasna ploča
Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:21

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2021. godinu

Objavljeno u Proračun
Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:17

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika iz reda pripadnika Hrvatskog naroda

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:14

Naknade vijećnicima, članovima radnih tijela 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:12

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih stranaka 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:11

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:08

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Kaštela u Grožnjanu-Kulturni dom“ na području jedinice lokalne samouprave – Općina Grožnjan - Grisignana

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART