052 / 776 131  •  052 / 776 349

Galerije

1. Gradska galerija "Fonticus" i info
2. Heraldička zbirka
3. Gradska vrata
4. Gradska lođa
5. Koncertna dvorana
6. Crkva S. Vida, Modesta i Krešencije
7. Crkvica Sv. Kuzme i Damjana
    (Freske: I.Lovrenčić)
8. Hrvatska glazbena mladež
    (ured i info)

Studio/galerije sa statusom HDLU:

9. Galerija Jedan plus (Rajković)
10. Galerija MM (Maleković)
11. Studio Porton (Zelenko)
12. Galerija Lipa (Pavlinc)
13. Galerija Amato (Lovnički)
14. Galerija Gever & Vagan (Pavlović)
15. Galerija "Sol et Luna(Bingham)
16. Galerija "Il punto" (Matei)
17. Galerija "La Giara" (Ivanković)
18. Galerija LG (Golik)
19. Galerija "Veli Jože" (Jugovac)
20. Galerija Togy (Tođeraš)
20. Alternative Scene Groznjan (Facebook)
21. Studio Borkovsky

Studio/galerije :

22. Galerija "Tossa"
23. Galerija "Grisa"
24. Galerija "Pharos"
25. Galerija "La perla"
26. Galerija "Luna"
27. Galerija "Roseta" (Javeršek)
28. Galerija Z"  (Zelenko)
29. Galerija Kamenko (Horvat)
30. Studio B 73
31. Stara kovačnica
32. Galerija "ArtCell" (Mirko)
33. Galerija Ca'A&S
34. Galerija Gaia
35. Galerija Gasspar
36. Galerija L'angolo
37. Galerija Lavanda
38. Ateljer Sigma (Janušić)
39. Ateljer  Siparis (Pirinat)
40. Galerija Olea (Hausner)
41. Galerija "In vitro veritas" (Altin)
42. Atelier "GB" (Garlandi)
43. Galerija "Ars medica"
44. Imaginarna filmska akademija
45. Zajednica Taliana
46. Trgovina miješovite robe
47. Prodaja povrća i voća
48. Ponuda eko proizvoda Černac
49. Restoran"Bastia"
50. Konoba Pintur - Sobe
51. Caffe bar "Vero"
52. Enoteka i trgovina Zigante tartufi
53. Poštanski ured
54. Ured općine Grožnjan
55. Turistička zajednica općine
56. Polivalentni kulturni centar IŽ
57. Lovačko društvo Srnjak
58. Župni ured
59. Groblje i crkvica Sv.Duha

Likovni radovi: I.Rendić; P. Černe; I.S.Čopić

60. Apartmani Černac
61. Apartmani Kušće Bruno
62. Apartman Pucer
63. Sobe Svalina
64.Studio APP "Olea" Obitelj Armani Dešković Mirosav
65. Energoplan Golf d.o.o.
66. Vidikovac

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART